Hafta İçi: 09:00 - 19:00
 • İletişim Numarası

  0242 247 65 91

 • Mail Adresimiz

  laramekanik@gmail.com

 • İletişim
 • Projelelendirme işlemleri

  Projeleştirme işlemleri, herhangi bir inşaat veya tesisat projesinin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için gereken planlama, yönetim ve uygulama süreçlerini içerir. Bu süreç, mekanik tesisat projelendirme işleri, proje uygulama ve teknik danışmanlığı, proje yönetimi, enerji analizi/enerji simülasyonu, proje uygulama detayları, teşvik listeleri ve projelerin hazırlanması, ihale dosyası hazırlanması gibi birçok aşamayı kapsar.

  Mekanik Tesisat Projelendirme İşleri

  Mekanik tesisat projelendirme işleri, bir yapı veya tesis için gerekli olan ısıtma, soğutma, havalandırma, su ve atık su sistemleri gibi mekanik tesisatların tasarımını ve planlamasını içerir. Bu süreç, bina veya tesisin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunarak, enerji verimliliğini ve işlevselliği artırmayı amaçlar.

  Proje Uygulama ve Teknik Danışmanlığı

  Proje uygulama ve teknik danışmanlığı, projenin hayata geçirilme sürecinde teknik destek sağlama ve uygulama aşamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümü için danışmanlık hizmetleri sunar. Bu süreç, projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar sürekli izleme ve yönetim gerektirir.

  Proje Yönetimi

  Proje yönetimi, proje sürecinin planlanması, organizasyonu, yönetimi, izlenmesi ve kontrol edilmesini içerir. Bu süreç, bütçe, zaman çizelgesi, kaynak yönetimi, risk yönetimi gibi faktörlerin sürekli olarak değerlendirilmesini ve güncellenmesini gerektirir.

  Enerji Analizi / Enerji Simülasyonu

  Enerji analizi ve enerji simülasyonu, bir yapı veya tesisin enerji tüketimini ve performansını değerlendiren ve optimize eden analiz ve simülasyon tekniklerini içerir. Bu süreç, enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için önemlidir.

  Proje Uygulama Detayları

  Proje uygulama detayları, projenin fiziksel olarak gerçekleştirilmesi için gereken teknik detayları ve yönergeleri içerir. Bu detaylar, malzeme seçimi, montaj prosedürleri, teknik standartlar ve yönetmelikler gibi unsurları kapsar.

  Teşvik Listeleri ve Projeleri Hazırlaması

  Teşvik listeleri ve projeleri hazırlaması, devlet teşvikleri, fonlar veya çeşitli destek programlarından yararlanmak için gerekli belgelerin ve başvuruların hazırlanmasını içerir. Bu süreç, projenin finansmanını sağlamak ve maliyetleri azaltmak için önemlidir.

  İhale Dosyası Hazırlaması (Keşif Özeti, Teknik ve Genel Şartname, Sözleşme)

  İhale dosyası hazırlaması, proje için ihale sürecini başlatmak ve yürütmek için gereken belgelerin hazırlanmasını içerir. Bu belgeler arasında keşif özeti, teknik şartname, genel şartname ve sözleşme gibi dokümanlar yer alır. Bu süreç, yasal uyumluluk sağlamak ve şeffaf bir ihale süreci yönetmek için kritik öneme sahiptir.